دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته در شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان از برگزاری دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته و آشنایی با مبانی علمی و مهارتی هیدرومتری خبر داد .

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  2 بهمن 1402

همکار شرکت آب منطقه‌ای سمنان راهبر برتر پژوهش بخش آب وزارت نیرو شد

آب وزارت نیرو شد همکار شرکت آب منطقه‌ای سمنان در بیست و هفتمین همایش دستاوردهای پژوهشی صنعت آب راهبر برتر شد.

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  17 دی 1402

پوشش 99.9 درصدی شبکه آب شرب در شهرهای ایران؛ پوشش شبکه آب روستایی به بیش از 90 درصد می‌رسد

سخنگوی صنعت آب کشور از پوشش 99.9 درصدی شبکه آب شرب در شهرهای ایران خبر داد و گفت: پوشش شبکه آب روستایی به بیش از 90 درصد می‌رسد.

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  7 مرداد 1402

مرمت و بازسازی ایستگاه‌های شبکه سنجش آبهای زیرزمینی در دشت سمنان

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان از مرمت و بازسازی ایستگاه‌های شبکه سنجش آبهای زیرزمینی مربوط به چاههای مشاهده‌ای واقع در دشت سمنان در سال گذشته خبر داد.

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  30 خرداد 1402

روند کاهشی میزان بارش ها در استان سمنان ادامه دارد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه سال آبی از مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد است ،گفت:بر اساس آمار هواشناسی بارش ها در استان در سال آبی که گذشت تقریباً 34 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش داشته است .

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  13 آذر 1401
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای سمنان

آذر ماه با بارش باران در سمنان شروع شد

سامانه بارشی که در اولین روزهای آذرماه از سمت غرب، وارد استان سمنان شد، ارتفاعات و دشت را تحت تاثیر قرار داد وبه مدت چند روز متوالی ادامه داشت.

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  5 آذر 1399
مدیر دفتر مطالعات آب منطقه ای سمنان به ایسنا خبر داد

افزایش 78درصدی بارندگی‌ها در استان سمنان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان از افزایش 78درصدی بارندگی در این استان خبر داد .

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  25 فروردین 1399

کارگروه تخصصی آماربرداری از منابع و مصارف آبی استان سمنان تشکیل شد

در راستای طرح آماربرداری سراسری دور سوم از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در استان سمنان ، کارگروه تخصصی این طرح تشکیل جلسه داد.

  دفتر مطالعه پایه منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  27 فروردین 1398