مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه¬ای سمنان

آذر ماه با بارش باران در سمنان شروع شد

سامانه بارشی که در اولین روزهای آذرماه از سمت غرب، وارد استان سمنان شد، ارتفاعات و دشت را تحت تاثیر قرار داد وبه مدت چند روز متوالی ادامه داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان محمد هادی مصطفایی با اعلام این خبر گفت: بیشترین میزان بارش ثبت شده از ورود جبهه بارشی تا صبح روز سه شنبه چهارم آذرماه در ایستگاه شهمیرزاد واقع در ارتفاعات شهرستان مهدیشهر رخ داده است، که معادل 11 درصد بارش سالانه این ایستگاه و به میزان 28 میلیمتر گزارش شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان افزود: ایستگاه باران­سنجی بنکوه واقع در ارتفاعات شهرستان گرمسار نیز از بین 10 ایستگاه مبنای استان، بارشی به میزان 16.5 میلیمتر را در این چند روز تجربه کرده است، که معادل 12 درصد بارش سالانه این ایستگاه بوده است.

وی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی کل محدوده جغرافیایی استان را تحت تاثیر قرار داده است اظهار داشت:ایستگاه خیرآباد سمنان با 14.5 میلیمتر، دانشگاه آزاد با 12، آستانه با 11میلیمتر و چهارده دامغان با 8.5 میلیمتر در مراتب بعدی قرار دارند که به ترتیب 10/7، 11، 7/9 و 5/5 درصد بارش سالانه ایستگاه­ها را به خود اختصاص داده اند. در ایستگاه­های واقع در جنوبی­ترین نقاط استان نیز شاهد بارش­هایی معادل 6 میلیمتر در ایستگاه تبخیرسنجی طرود و 9 میلیمتر در ایستگاه تبخیرسنجی سینگ بوده­ایم.

وی با بیان اینکه بارش در ارتفاعات استان غالباً بصورت برف بوده است افزود: میانگین بارش استان از شروع سال آبی تاکنون رقمی معادل 18.2 میلمتر بوده است، که نسبت به سال گذشته که رقمی معادل 42.8 میلیمتر بوده است، 57 درصد کاهش داشته و نسبت به میانگین درازمدت( 11.6میلیمتر) 58 درصد افزایش داشته است .

کد خبر: 1708
  تاریخ خبر : 5 آذر 1399
 اخبار و روابط عمومی
 468