دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته در شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان از برگزاری دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته و آشنایی با مبانی علمی و مهارتی هیدرومتری خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، مهران محمودی اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با انواع اندازه‌گیری سطح و سرعت رودخانه از سنتی تا مدرن و تشریح اندازه‌گیری با مولینه و اندازه‌گیری رسوب و شرح وظایف تکنسین‌های مطالعات آبهای سطحی بود.

وی خاطرنشان کرد: اصول حاکم بر طرح شبکه بهینه ایستگاه های هیدرومتری و تشریح محاسبات هیدرومتریک و ترسیم منحنی‌های دبی اشل از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.

 مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه دوره آموزشی هیدرومتری پیشرفته با دعوت از استاد برجسته کشوری و با حضور ۳۲ نفر از فراگیران به مدت سه روز برگزار شد گفت: کارشناسان حوزه مطالعات،  مهندسی رودخانه، تکنیسین‌های اندازه‌گیری ستاد و امورات منابع آب سمنان در این دوره آموزشی حضور داشتند.

محمودی با بیان اینکه این دوره آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به ویژه بخش آموزش شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد گفت: به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه اعطا می‌شود.

وی گفت کلیات هیدرومتری، انواع ابزار اندازه‌گیری سطح و سرعت رودخانه از نوع سنتی تا مدرن، تشریح عملیات اندازه‌گیری دبی با مولینه، محاسبات دبی از روش مولینه، چالش‌های اندازه‌گیری هیدرومتری در رودخانه‌های فصلی، تشریح اصول محاسبه جریان سطحی در میانه سال آبی، تجربیات ساخت مقاطع کنترل ایستگاه‌های هیدرومتری در ایران و جهان، سامانه‌های تجمیع داده‌های پایش منابع و مصارف آب ، همچنین آشنایی با مبانی کنترل آمار در ایستگاه‌های تبخیرسنجی برخی از موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی بود.

پس از پایان مطالب دوره آموزشی، با حضور استاد و فراگیران از نحوه تقسیم آب کشاورزی گلرودبار با حضور  ابراهیم زاده از پیشکسوتان و مسئول تقسیم آب استخر باغ فیض، بازدید شد.

کد خبر: 2190
  تاریخ خبر : 2 بهمن 1402
 اخبار و روابط عمومی
 202