لایروبی ۳۴ کیلومتر از رودخانه‌های استان سمنان در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به اجرای عملیات لایروبی در ۳۴ کیلومتر از رودخانه‌های استان سمنان در دولت سیزدهم، از برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار برای مردم این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، محسن عسکری در نشست حوزه آب استان سمنان با اصحاب رسانه این استان اظهار داشت: برنامه‌های مهندسی رودخانه در سه حوزه لایروبی، مطالعات حریم و بستر رودخانه‌ها و رفع تصرف‌های غیرمجاز به حریم رودخانه‌ها در شرکت آب منطقه‌ای سمنان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات شرکت آب منطقه‌ای سمنان در حوزه لایروبی رودخانه‌ها افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 34 کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان سمنان بااعتبار 110 میلیارد ریال لایروبی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان افزود: این آمار در یک سال گذشته 17.4 کیلومتر معادل بیش از 50 درصد دو سال گذشته بوده است که بااعتبار 68 میلیارد ریال اجرایی شده است.

عسکری با بیان اینکه اقدامات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌های استان سمنان در گل رودبار (درجزین)، سفیدرود مهدی‌شهر، جوین، امامزاده عبدالله و رامه این استان انجام‌شده است افزود: به‌طور مثال، در روستای جوین و امامزاده عبدالله 35 میلیارد ریال برای لایروبی هزینه شده و امسال نیز قرارداد لایروبی مسیل در این منطقه به مبلغ 15 میلیارد ریال اعتبار منعقدشده است.

وی با اشاره به تلاش جهادی به‌منظور استمرار آب شرب برای مردم غرب استان سمنان پس از وقوع سیل خردادماه امسال گفت: این اقدام جهادی با صرف بیش از 9 میلیارد ریال برای لایروبی کانال انتقال آب و تأسیسات وابسته در این مسیر در یک اقدام شبانه‌روزی انجام شد تا آب شرب مردم منطقه غرب استان سمنان حتی برای یک ساعت دچار مشکل نشود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه مجموع طول رودخانه‌های در دست مطالعه حریم و بستر استان سمنان یک هزار و 75 کیلومتر است تصریح کرد: از این میزان قرارداد انجام مطالعات تعیین حدود بستر و حریم برای 750 کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان سمنان در دولت سیزدهم منعقد و مطالعات حریم و بستر در 603 کیلومتر از این طول تکمیل‌شده و به تصویب رسیده است.

عسکری خاطرنشان کرد: در راستای حفاظت از جان و مال مردم و جلوگیری از تکرار حوادثی مانند سیل لرستان، موضوع رفع تصرف بستر رودخانه‌ها در استان سمنان با جدیت در حال انجام است.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات شرکت آب منطقه‌ای سمنان در حوزه مدیریت منابع آب و در دو بخش آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی‌ عنوان کرد: تهیه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها، ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه‌ها، تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و جلوگیری از اضافه برداشت آب از چاه‌ها را مهم‌ترین اقدامات شرکت آب منطقه‌ای سمنان در راستای مدیریت منابع آب در بخش آب‌های زیرزمینی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به مهم‌ترین نتایج اجرای پروژه‌های احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی در استان سمنان در راستای مدیریت منابع آبی زیرزمینی این استان به سرانجام رسیده است افزود: پس از اجرای طرح‌های احیاء و تعادل بخشی در سطح استان سمنان از مجموع 2 هزار و 953 حلقه چاه مشمول نصب کنتور، تعداد 2 هزار و 251 حلقه چاه معادل 76 درصد مجموع چاه‌های مشمول به کنتور مجهز شده و این رقم در چاه‌های آب کشاورزی که بخش عمده مصارف آبی در استان سمنان را به خود اختصاص داده است به 83 درصد می‌رسد. همچنین با استقرار و بازدیدهای گروه‌های گشت و بازرسی در سطح استان اجرای طرح‌های دیگر نیز قوت گرفته و منجر به صرفه‌جویی حجم 23 میلیون و 660 هزار مترمکعب آب ناشی از جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز شده است. ضمن اینکه با انسداد 512 حلقه چاه‌های غیرمجاز، در مصرف بیش از چهار میلیون و 200 هزار مترمکعب آب در استان سمنان صرفه‌جویی شده است.

عسکری با اشاره به مهم‌ترین اقدامات شرکت آب منطقه‌ای سمنان در راستای مدیریت منابع آب‌های سطحی در این استان، از رودخانه حبله‌رود به‌عنوان اصلی‌ترین منبع آب‌های سطحی استان سمنان یاد کرد و افزود: سه سال متوالی است که سراسر استان سمنان با تغییر اقلیم و خشک‌سالی‌های پیاپی مواجه شده و این مهم سبب شده است تا آورد آبی حبله‌رود برای غرب استان سمنان با افت شدید روبرو شود.

کد خبر: 2102
  تاریخ خبر : 2 شهریور 1402
 اخبار و روابط عمومی
 155