82 درصد آب مصرفی در استان سمنان از محل آبهای زیرزمینی تأمین می‌شود

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: 82 درصد آب مصرفی در استان سمنان از محل آبهای زیرزمینی تأمین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، رضا نجف زاده اظهار داشت: میزان مصرف آب در سطح استان در سال 1401-1400 یکهزار و 16 میلیون متر مکعب بوده که 824 میلیون مترمکعب از محل منابع آب زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات) و 192 میلیون متر مکعب از محل منابع آبهای سطحی شامل ( رودخانه و انهار) بوده است.

نجف زاده گفت: از میزان آب مصرف شده از محل منابع آب زیرزمینی، ۸۳ درصد در بخش کشاورزی، ۱۳ درصد در بخش شرب و چهار درصد در بخش صنعت مصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ۱۹۲ میلیون متر مکعب آب سطحی مصرف شده، ۹۳ درصد در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش شرب و یک درصد در بخش صنعت بوده است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای سمنان تصریح کرد: در سنوات گذشته ۳۴ میلیون مترمکعب آب برای صنایع استان تأمین شده است که در بیشتر شهرک‌های صنعتی آب به استثنای یک مورد، حجم آب مصرفی کمتر از آب تأمین شده است .

نجف زاده گفت: در سال گذشته تعداد ۸۲ مورد مصوبه برای تأمین آب شرب و صنعت از محل آب سطحی و آب شور و نامتعارف به میزان دو و نیم میلیون مترمکعب تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم شرکت آب منطقه‌ای در سال گذشته دریافت تخصیص یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب شور و نامتعارف در محدوده مطالعاتی جنوب دامغان، شاهرود و شرق میامی برای صنایع معدنی بوده است که در سال گذشته آب مورد نیاز ۱۱ صنعت متقاضی در منطقه تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای سمنان افزود: از محل مواد ۲۸_۲۷ ( تغییر نوع مصرف آب کشاورزی به صنعت و صنایع وابسته به کشاورزی ) نیز ۲۲۰ هزار مترمکعب آب برای ۳ صنعت استان سمنان تأمین شده است.

نجف زاده گفت: یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف آب، جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب است که در کارگروهی که به همین منظور در شرکت آب منطقه‌ای سمنان تشکیل شده است این مهم پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این کارگروه به دبیری شرکت آب منطقه‌ای سمنان و با عضویت نمایندگان آب و فاضلاب و شهرداری ها موضوع طرح‌های جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب را پیگیری می‌کند.

نجف زاده با اشاره به برنامه‌ها برای تأمین آب از محل پسآب گفت: در حال حاضر حجم پساب سالیانه خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب در سطح استان حدود هفت میلیون متر مکعب است که با تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب و اجرای تصفیه خانه‌ها این حجم تا ۲۹ میلیون مترمکعب در سنوات آینده نیز قابل افزایش است.

وی گفت: وزارت نیرو در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ حجم آب تخصیصی به صنایع آب‌ بر و معادن را بازنگری و تأمین آب از پساب یا آب نامتعارف را در اولویت تأمین آب صنایع با زمانبندی ارائه شده توسط آب و فاضلاب انجام دهد.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای سمنان درباره بازار آب نیز گفت: این شرکت در نظر دارد در محدوده مطالعاتی دشت سمنان با اجرای طرح بازار آب و با افزایش بهره‌ وری و کاهش مصرف آب کشاورزی تا سقف ۱۰ درصد آب قابل برنامه‌ریزی کشاورزی برای صنایع متقاضی را تأمین کند.

نجف زاده با بیان اینکه «بازار آب» راهکار مهم تقویت سفره‌های آب زیرزمینی است گفت: در راستای اجرای این طرح، آب‌ موجود در اختیار کشاورز به میزان موردنیاز برای آبیاری سطح زیرکشت برداشت و آب صرفه‌جویی شده توسط دولت خریداری‌ شده و برای تقویت آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.

کد خبر: 2046
  تاریخ خبر : 24 اردیبهشت 1402
 اخبار و روابط عمومی
 195