ارائه گزارش پیشرفت کار 30 درصدی قرارداد تحقیقاتی اثرات سازه‌ای تقاطعی بر رودخانه

رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه‌ای سمنان از ارائه گزارش پیشرفت کار 30 درصدی قرارداد تحقیقاتی اثرات سازه‌ای تقاطعی بر رودخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، مهدی رحیمیان در نهمین جلسه کمیته راهبری تحقیقات فناوری درباره ارائه حضوری پیشرفت کار 30 درصدی قرارداد پژوهشی« بررسی اثرات سازه‌های تقاطعی بر رودخانه و تغییرات هیدرولیکی و مورفولوژیکی ناشی از آن» اظهار داشت: با اجرای این پروژه مطالعات آزمایشگاهی و عددی تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی بستر رودخانه و نیز بررسی تغییرات بستر محلی(موضعی) و عوامل مؤثر در ایجاد تغییرات رخ داده‌ای مانند دبی و افزایش سطح آب به دلیل احداث سازه تقاطعی به دست می‌آید.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضای کمیته راهبری، ناظرین پروژه و نمایندگان واحد رودخانه و سواحل شرکت و محققین پروژه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش پیشرفت کار از سوی محقق اصلی پروژه« حجت کرمی» عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه سمنان ارائه شد و سپس گروه محققین به پرسش‌های اعضا پاسخ دادند.

در این جلسه همچنین بر انجام مدل‌سازی عددی علاوه بر فعالیت‌های آزمایشگاهی تأکید شد.

رعایت زمان‌بندی برای اتمام پروژه از دیگر نکاتی بود که مورد تأکید اعضا بود.

کد خبر: 1974
  تاریخ خبر : 18 دی 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 19 دی 1401
 اخبار و روابط عمومی
 321