عزم جدی برای حفاظت از میراث آیندگان؛ جلوگیری از حفر 69 حلقه چاه غیرمجاز در استان سمنان

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به عزم جدی این شرکت برای حفاظت از منابع آبی به عنوان میراث آیندگان گفت: از حفر 69 حلقه چاه غیرمجاز در استان سمنان جلوگیری شد.

به گزارش روابط ‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، حمید احسانی اظهار داشت: موضوع انسداد و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز از سال 1385 در دستور کار شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور قرار گرفت که در این مدت اقدامات بسیار ارزشمندی در شرکت آب منطقه‌ای سمنان انجام شده است؛ به طوری که اکنون چاه غیر مجاز فعال در حال بهره‌برداری بلااقدام در استان سمنان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه اضافه‌برداشت از منابع آبی زیرزمینی باعث فقر هرچه بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود عنوان کرد: در این راستا و تا نوزدهم شهریورماه امسال از اضافه برداشت بیش از یک میلیون و 650 هزار مترمکعب آب در استان سمنان جلوگیری شده است تا این سرمایه ارزشمند برای مردم حفاظت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی یکی دیگر از برنامه‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از اضافه‌برداشت و فشار بیش از اندازه به منابع آبی زیرزمینی است تصریح کرد: در این راستا از ابتدای امسال تا کنون اقدامات لازم برای نصب کنتور هوشمند برروی 67 حلقه چاه آب در استان سمنان انجام شده است .

 احسانی تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای سمنان نصب کنتور هوشمند بر روی همه چاه‌های آب برای مصارف مختلف در این استان را تا پایان سال آینده در برنامه دارد .

 وی افزود: از مجموع دو هزار و 953 حلقه چاه آب مشمول نصب کنتور هوشمند در استان سمنان تعداد 702 حلقه چاه فاقد کنتور هوشمند است که امسال نصب کنتور هوشمند بر روی 300 حلقه از این چاه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

کد خبر: 2119
  تاریخ خبر : 26 شهریور 1402
 اخبار و روابط عمومی
 221