75 درصد منابع آب استان سمنان از محل آب زیرزمینی تامین می‌شود؛ سطح سفره‌‌های آب زیرزمینی همه ساله کاهش می‌یابد

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: 75 درصد منابع آب استان سمنان از محل آب زیرزمینی تامین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، حمید احسانی اظهار داشت: کشور ایران با میانگین بارش 250 میلی متر در سال در گروه کشورهای خشک و کم بارش جهان قرار دارد و میانگین دراز مدت بارش در استان حدود 120 میلی متر بوده و استان سمنان را به استانی خشک و بیابانی تبدیل کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش‌های محدود، منابع آب سطحی موجود در استان بسیار ضعیف هستند؛ از اینرو تأمین آب مورد نیاز در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت تا حد بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی وابسته است؛ به نحوی که 75 درصد منابع آب استان (663 میلیون متر مکعب) از محل آب زیرزمینی تأمین می‌شود.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: این موضوع بیانگر اهمیت منابع آب زیرزمینی در استان خشک و کم آب سمنان است.

احسانی تصریح کرد:  اتکا تأمین آب در استان به منابع آب زیرزمینی سبب شده است برداشت آب از چاه‌های مجاز سفره‌ها از توان جایگزینی آب به سفره‌ها فراتر رفته و هر ساله با کسری مخزن در سفره‌های آب زیرزمینی و افت سطح آب در دشت‌های استان روبرو باشیم.

وی میانگین کسری مخزن سالانه در سفره‌های آب زیرزمینی استان را برابر با130 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: این میزان کسری مخزن  از ۸ برابر حجم ذخیره آب سد دامغان بیشتر است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان با تأکید بر اینکه کسری مخزن در سفره‌های آب زیرزمینی به معنای کاهش توان آبدهی سفره‌‌های آب زیرزمینی است؛ افزود: کسری مخزن بدین مفهوم است که چاه‌هایی که در گذشته آبدهی بیشتری داشته‌اند، به مرور و با افت سطح آب زیرزمینی، آبدهی آنها کمتر خواهد شد.

احسانی افزود: برای جبران این کاهش آبدهی،  چاه‌ها نیازمند کف شکنی و تعمیق بوده که به نوبه خود سبب افت بیشتر آب و کاهش مضاعف توان آبدهی چاه‌ها می‌شود. 

وی افزود: در صورتی که این چرخه باطل متوقف نشود منجربه از بین رفتن کامل سفره آب زیرزمینی خواهد شد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: در 30 سال گذشته سطح آب زیرزمینی در این استان به صورت متوسط ۱۷ متر افت کرده است و این در حالی است که در بعضی مناطق افت آب از 30 متر هم تجاوز کرده است.

کد خبر: 2240
  تاریخ خبر : 24 اردیبهشت 1403
 اخبار و روابط عمومی
 75