اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1399)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

ردیف  شماره پرونده       نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 5041/3/1 احمد رضایی و سایر شرکاء بهره برداری شاهرود 99/04/10 کشاورزی موافقت شد
2 1384 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 260/1301/432 مورخ 72/11/7 بهره برداری میامی 99/04/10 کشاورزی موافقت شد
3 7629 براتعلی وزیری افزایش قدرت منصوبات میامی 99/04/10 خدماتی موافقت شد
4 17 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 378/1301/432 مورخ 74/10/27 تغییر محل میامی 99/04/10 کشاورزی موافقت شد
5 5980 منصور علاخانی تغییر محل میامی 99/04/10 کشاورزی موافقت شد
6 3317 بانک ملت تغییر محل گرمسار 99/04/10 صنعتی موافقت شد
7 5512 شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان بهره برداری شاهرود 99/04/10 کشاورزی موافقت شد
8 812 علی اصغر قجر حیدرآبادی بهره برداری دامغان 99/04/10 صنعتی موافقت شد
9 2451 مالکین رضا آباد کوهان تغییر محل میامی 99/4/15 کشاورزی موافقت شد
10   علی عزیزی فر اولیه-ایستگاه پمپاژ سمنان 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
11 6905 حسین نادعلیان بهره برداری مهدیشهر 99/4/17 صنعتی موافقت شد
12 3906 عین اله قلعه خندانی و سایر شرکاء تغییر محل سمنان 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
13 3954 افراسیاب سبحانی بهره برداری مهدیشهر 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
14 3372 علیرضا رضوی کف شکنی گرمسار 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
15 374 کشاورزان نورالدین آباد کف شکنی گرمسار 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
16 9 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 59/1301/462س مورخ 59/6/22 بهره برداری مهدیشهر 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
17 4359 گروه مشاه هفت تیر بهره برداری آرادان 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
18 557 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 61/325/1301 مورخ 61/2/9 تغییر محل شاهرود 99/4/17 کشاورزی موافقت شد
19 2175 گروه مشاع شهدای خیبر بهره برداری گرمسار 99/4/23 کشاورزی موافقت شد
20 3298 شهرداری ایوانکی کف شکنی گرمسار 99/4/23 خدماتی موافقت شد
21 3001 شرکت تعاونی کشاورزی عدالت  بهره برداری گرمسار 99/4/23 کشاورزی موافقت شد
22 3000 وحیدرضا شیخیان بهره برداری گرمسار 99/4/23 کشاورزی موافقت شد
23 1671 آقاجانی و نعمت اله دوستمحمدیان تغییر محل مهدیشهر 99/4/25 کشاورزی موافقت شد
24 1750 علی اکبر علی محمدی حفر کوره جانبی دامغان 99/4/25 کشاورزی موافقت شد
25 7412 شرکت مجتمع سیمرغ میامی حفر  میامی 99/4/25 خدماتی موافقت شد
26 6157 شاهرخ فولادی بهره برداری مهدیشهر 99/4/30 کشاورزی موافقت شد
27 2295 کشاورزان قریه ساروزن بهره برداری گرمسار 99/4/30 کشاورزی موافقت شد
28 6855 کلیه مالکین و حقابه بران قنوات تقی آباد و مهین آباد بهره برداری شاهرود 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
29 5968 سعید صادق زاده کف شکنی میامی 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
30 645 شرکت کشاورزی کویر سبز بهره برداری شاهرود 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
31 1741 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  بهره برداری دامغان 99/4/31 شرب و بهداشت موافقت شد
32 6889 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بهره برداری شاهرود 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
33 956 کلیه مالکین و حقابه بران قنات محمد آباد تغییر محل شاهرود 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
34 2350 خانم مهرانگیز شادانلو بهره برداری میامی 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
35 3102 کلیه مالکین و حقابه بران قنات رضی آباد بهره برداری دامغان 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
36 6863 غضنفر امامی راد تغییر محل میامی 99/4/31 کشاورزی موافقت شد
37 7294 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بهره برداری دامغان 99/4/31 شرب و بهداشت موافقت شد
38 7692 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بهره برداری دامغان 99/4/31 شرب و بهداشت موافقت شد
39 386 به شرح متن مصوبه کف شکنی دامغان 99/5/4 کشاورزی عدم موافقت
40 5524 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 896/1301 مورخ 59/4/24 تمدید مجوز شاهرود 99/5/4 کشاورزی موافقت شد
41 5679 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل شاهرود 99/5/7 شرب و بهداشت موافقت شد
42 3027 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 228/1301/432 مورخ 71/9/15 تغییر محل شاهرود 99/5/7 کشاورزی موافقت شد
43 645 شرکت کشاورزی کویر سبز لایروبی شاهرود 99/5/7 کشاورزی موافقت شد
44 6585 به شرح متن مصوبه حفر دامغان 99/5/7 کشاورزی موافقت شد
45 4398 کلیه مالکین و حقابه بران قنات مراد آباد تغییر محل دامغان 99/5/7 کشاورزی موافقت شد
46 2485 کلیه مالکین و حقابه بران قنات بادرآباد بهره برداری شاهرود 99/5/7 کشاورزی موافقت شد
47 2962 محمدعلی مجلسی بهره برداری مهدیشهر 99/5/13 کشاورزی موافقت شد
48 7751 داود حاتمی کیا اولیه-ایستگاه پمپاژ آرادان 99/5/13 کشاورزی موافقت شد
49 7746 محسن دامغانیان اولیه-ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 99/5/13 کشاورزی موافقت شد
50 7419 سید مصطفی حسینی تبار بهره برداری مهدیشهر 99/5/13 کشاورزی موافقت شد
51 1550 گروه مشاع والفجر بهره برداری گرمسار 99/5/13 کشاورزی موافقت شد
52 7099 امیر قرائیان بهره برداری مهدیشهر 99/5/13 سایر موافقت شد
53 6625 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل شاهرود 99/5/14 شرب و بهداشت موافقت شد
54 787 گروه مشاع سید جمال الدین اسد آبادی بهره برداری آرادان 99/5/20 کشاورزی موافقت شد
55 3294 ورثه مرحوم علی باقری بهره برداری گرمسار 99/5/20 کشاورزی موافقت شد
56 5312 علی دوستمحمدی و سایر شرکاء بهره برداری سمنان 99/5/20 کشاورزی موافقت شد
57 7755 صدراله ایزدخواه اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/5/20 کشاورزی موافقت شد
58 2548/2 به شرح متن مصوبه تغییرنام سمنان 99/5/21 کشاورزی عدم موافقت
59 6842 حسن ولیزاده و سایر شرکاء تصحیح عنوان پروانه میامی 99/5/21 کشاورزی موافقت شد
60 4607 محمد پارسا بهره برداری شاهرود 99/5/21 کشاورزی موافقت شد
61 6942 شرکت یادگار سبز بهره برداری شاهرود 99/5/21 صنعتی موافقت شد
62 4611 نعمت اله فرد محمدی کف شکنی دامغان 99/5/21 کشاورزی موافقت شد
63 301/2 شرکت کشت و صنعت لبنک تغییر محل دامغان 99/5/21 کشاورزی موافقت شد
64 301/1 شرکت کشت و صنعت لبنک بهره برداری دامغان 99/5/21 کشاورزی موافقت شد
65 4016 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان لایروبی میامی 99/5/21 خدماتی موافقت شد
66 7597 پیمان وهابی بهره برداری شاهرود 99/5/28 کشاورزی موافقت شد
67 99 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 59/1301/994س مورخ 59/9/7 اصلاح کروکی شاهرود 99/5/28 کشاورزی موافقت شد
68 1310 محمدرضا صادقی و شرکاء بهره برداری میامی 99/5/28 کشاورزی موافقت شد
69 6241 شرکت سیمرغ ممتاز آسیا بهره برداری گرمسار 99/6/3 صنعتی موافقت شد
70 2875 شرکت کشت و صنعت چاشت نیکو بهره برداری گرمسار 99/6/3 کشاورزی موافقت شد
71 7632 محسن سبحانی بهره برداری سمنان 99/6/3 سایر موافقت شد
72 1003 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/5556/1301س مورخ 63/5/22 بهره برداری گرمسار 99/6/3 کشاورزی موافقت شد
73 3180 شرکت تعاونی مرغ تخمگذار نیکان کف شکنی آرادان 99/6/3 سایر موافقت شد
74 5721 شرکت تعاونی تولیدی روستایی فولاد محله بهره برداری مهدیشهر 99/6/3 کشاورزی موافقت شد
75 4168 شرکت کشت و صنعت عظیم لایروبی گرمسار 99/6/3 کشاورزی موافقت شد
76 7585 ابوالحسن کیوان بهره برداری میامی 99/6/4 کشاورزی موافقت شد
77 2796 شرکت کربنات کلسیم آهوان بهره برداری دامغان 99/6/4 صنعتی موافقت شد
78 4636 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل گرمسار 99/6/4 شرب و بهداشت موافقت شد
79 349 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 61/678/1301 مورخ 61/2/16 تغییر محل شاهرود 99/6/4 کشاورزی موافقت شد
80 406 کلیه مالکین مزرعه حاجی آباد دامنکوه تغییر محل دامغان 99/6/18 کشاورزی موافقت شد
81 7332 حسین اکبری حفر دامغان 99/6/18 کشاورزی موافقت شد
82 7744 ابراهیم رشمه خواه اولیه-ایستگاه پمپاژ آرادان 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
83 5720 شرکت تعاونی تولیدی روستایی فولاد محله بهره برداری مهدیشهر 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
84 7753 جلیل آب خضر اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
85 7752 مرتضی چاوشی اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
86 4047 کلیه مالکین و حقابه بران قنات عدل آباد بهره برداری گرمسار 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
87 2924 گروه مشاع کوثر بهره برداری سمنان 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
88 1648 آقایان احمد،مسلم،صادق و رحمت اله نوری بهره برداری مهدیشهر 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
89 801/2/1 شرکت کشاورزی خوشه داران و شرکاء لایروبی سمنان 99/6/19 کشاورزی موافقت شد
90 7739 محمدرضا وزیری حفر میامی 99/6/25 خدماتی موافقت شد
91 7740 وحید گودرزی حفر میامی 99/6/25 خدماتی موافقت شد
92 2476 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 93081301 م بهره برداری شاهرود 99/6/25 کشاورزی موافقت شد
93 477 رجب باقری و سایر شرکاء بهره برداری شاهرود 99/6/25 کشاورزی موافقت شد
94 5266 محمدرضا رجب زاده نردینی و شرکاء تغییر محل میامی 99/6/25 کشاورزی موافقت شد
کد خبر: 1699
  تاریخ خبر : 28 مهر 1399
 ,واحد کمیسیون ها
 732