اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1399)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

ردیف  شماره پرونده        نام  مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 4577 محمد تقی مبارکی کف شکنی دامغان 99/01/11 کشاورزی موافقت شد
2 3101 کلیه مالکین و حقابه بران قنات رضی آباد بهره برداری دامغان 99/01/11 کشاورزی موافقت شد
3 7714 حیدر محمودی یکتا اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/01/11 کشاورزی موافقت شد
4 2314 کلیه مالکین و حقابه بران قنات قربانعلی بیک تغییر محل شاهرود 99/01/19 کشاورزی موافقت شد
5 495 ورثه مرحوم محمدحسن افتخاریان کف شکنی دامغان 99/01/26 کشاورزی موافقت شد
6 3927 شرکت مجتمع کشت و صنعت کوهسار بهره برداری سرخه 99/01/26 کشاورزی موافقت شد
7 1741 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  تغییر محل دامغان 99/01/26 سایر موافقت شد
8 549 سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان اصلاح مصوبه گرمسار 99/01/26 صنعتی موافقت شد
9 7531 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان افزایش قدرت منصوبات سرخه 99/01/26 شرب و بهداشت موافقت شد
10 3917 شرکت مرغداری سمنان نوین تغییر محل سرخه 99/02/02 سایر موافقت شد
11 3038/1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان تغییر محل دامغان 99/02/02 کشاورزی موافقت شد
12 7629 براتعلی وزیری بهره برداری میامی 99/02/09 خدماتی موافقت شد
13 3999 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بهره برداری شاهرود 99/02/16 کشاورزی عدم موافقت
14 5532 به شرح متن مصوبه تغییر محل شاهرود 99/02/16 کشاورزی عدم موافقت
15 55-5 ابوالقاسم قزلی بهره برداری شاهرود 99/02/16 کشاورزی عدم موافقت
16 790 رضائی تغییر محل شاهرود 99/02/16 کشاورزی موافقت شد
17 3077 کلیه کشاورزان و باغداران قریه یاتری علیا تغییر محل آرادان 99/02/16 کشاورزی موافقت شد
18 499 گروه مشاع شهید مظلوم اصلاح کروکی دامغان 99/02/17 کشاورزی موافقت شد
19 5983 حسینعلی نوری بهره برداری میامی 99/02/23 کشاورزی موافقت شد
20 5764 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تغییر محل گرمسار 99/02/23 شرب و بهداشت موافقت شد
21 3441 به شرح متن مصوبه لایروبی گرمسار 99/02/23 کشاورزی عدم موافقت
22 6169 رمضان و حسین رضایی فولادی تغییر محل مهدیشهر 99/02/23 کشاورزی موافقت شد
23 4745 کلیه مالکین و حقابه بران قنات همت آباد تغییر محل گرمسار 99/02/23 کشاورزی موافقت شد
24 5988 شرکت مرغداران سفید دشت گرمسار بهره برداری آرادان 99/02/23 سایر موافقت شد
25 2445/2 کلیه مالکین پلاک 8 اصلی قریه لجران تغییر محل گرمسار 99/02/23 کشاورزی موافقت شد
26 3900/3 شرکت سرمیه گذاری کومش گستر بهره برداری دامغان 99/02/30 کشاورزی موافقت شد
27 6124 کلیه مالکین و حقابه بران قنات فرات افزایش ساعت کارکرد دامغان 99/02/30 کشاورزی عدم موافقت
28 1599 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری مهدیشهر 99/02/30 شرب و بهداشت موافقت شد
29 952 گروه مشاع شهید بهشتی تغییر محل شاهرود 99/03/06 کشاورزی موافقت شد
30 7651 ذبیح اله فولادی تمدید مصوبه مهدیشهر 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
31 520/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 67/1301/432 مورخ 74/04/19 بهره برداری میامی 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
32 5548 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1165/1301 مورخ 59/05/20 بهره برداری شاهرود 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
33 7585 ورثه مرحوم ابوالحسن کیوان تغییر محل میامی 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
34 956 کلیه مالکین و حقابه بران قنات محمد آباد بهره برداری شاهرود 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
35 1741 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  ادامه حفاری دامغان 99/03/13 سایر موافقت شد
36 3989 به شرح متن مصوبه تغییر محل دامغان 99/03/13 کشاورزی عدم موافقت
37 762 گروه مشاع شهید نادعلی تغییر محل میامی 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
38 2990 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری سمنان 99/03/13 شرب و بهداشت موافقت شد
39 1341 گروه مشاع جهاد آباد شماره 6 بهره برداری گرمسار 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
40 2020 گروه مشاع عسکر آباد بهره برداری گرمسار 99/03/13 کشاورزی موافقت شد
41 5485 کلیه مالکین چاه شماره 1 کلاته اسد بهره برداری میامی 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
42 6508 گروه مشاع ابوذر تغییر محل شاهرود 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
43 988 کلیه مالکین و حقابه بران قنات حاج  رجبعلی بهره برداری شاهرود 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
44 520/2/1 نوراله تاجی و سایر شرکاء بهره برداری میامی 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
45 3063/2/1 شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه  بهره برداری سمنان 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
46 6607 مهدی احمدی پور بهره برداری گرمسار 99/03/21 کشاورزی موافقت شد
47 260/1 محمدامین همایی بهره برداری شاهرود 99/03/27 کشاورزی موافقت شد
48 3795/2/2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بهره برداری شاهرود 99/03/27 کشاورزی موافقت شد
49 4317 شرکت تعاونی جاوید بهره برداری شاهرود 99/03/27 کشاورزی موافقت شد
50 3034 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاته یعقوب بهره برداری دامغان 99/03/27 کشاورزی موافقت شد
51 1338 گروه مشاع جهاد آباد شماره 4 تغییر محل گرمسار 99/03/27 کشاورزی موافقت شد
52 762 گروه مشاع شهید نادعلی تغییر محل میامی 99/03/31 کشاورزی موافقت شد
53 4011 شرکت تولیدی روستایی نردین ادامه حفاری میامی 99/03/31 کشاورزی موافقت شد
               
کد خبر: 1674
  تاریخ خبر : 11 مرداد 1399
  آخرین به‌روزرسانی : 11 مرداد 1399
 ,واحد کمیسیون ها
 605