تبریک سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان به مناسبت روز جهانی آب

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان در پیامی روز جهانی آب را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، حمید احسانی در این پیام ضمن تبریک این روز اظهار داشت: سال 1992 و در بیست و یکمین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (اجلاس زمین)، روز 22 مارس مصادف با دوم یا سوم فروردین ماه هر سال، به عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرد.

در این پیام آمده است که آب مایه حیات و بدون آن زندگی میسر نیست از این رو در تقویم و از سوی سازمان ملل روزی به نام « روز جهانی آب» نامگذاری شده است  تا اهمیت این عنصر حیاتی و استراتژیک برای همگان مشخص شود و این نکته را یادآوری کند که اکنون زمان آن است تا آیندگان را از آب، مایه حیات، این نعمت ارزشمند الهی بهره‌مند سازیم.

در بخش دیگری از این پیام آمده است که درباره اهمیت آب همینقدر بس که در قرآن کریم آمده است که «هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم»، پس همه ما در برابر این نعمت الهی و نحوه استفاده از آن مسئول هستیم و باید از ان استفاده بهینه داشته باشیم.

همچنین در این پیام آمده است که برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی ، آلودگی منابع آبی و ... سبب شده تا موضوع آب بسیار مهم و حتی به یک چالش جدی در دنیا تبدیل شود.

وی در این پیام تأکید کرده است که به خاطر تغییر اقلیم و خشکسالی‌های متناوب منابع زیرزمینی کاهش یافته و با کاهش منابع آبی مواجه هستیم و از سالهای پیش موضوع جنگ آب مطرح شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان در پایان آورده است که امسال روز جهانی آب از سوی سازمان ملل با عنوان « آب برای صلح» نامگذاری شده است و از انجا که آب یک موضوع مهم و بین المللی است؛ همه باید برای حفظ و حراست از این نعمت الهی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

کد خبر: 2224
  تاریخ خبر : 28 اسفند 1402
 اخبار و روابط عمومی
 146