عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان منصوب شد

در حکمی از سوی معاون آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، محمد جوانبخت معاون آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در حکمی «آیدین دمنیان» را به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان منصوب کرد.

در این حکم محمد جوانبخت رئیس مجمع عمومی خطاب به «آیدین دمنیان» آورده است که با عنایت به مراتب تعهد شایستگی و سوابق جناب عالی و در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۱۳ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان، و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور برای مدت ۳ سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه سمنان منصوب می‌شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است که انتظار می‌رود با همکاری سایر اعضای هیئت مدیره و با هماهنگی معاونین و مدیران شرکت در انجام وظایف مقرر در اساسنامه با رعایت اصول «عدالت محوری»، « روحیه انقلابی و جهادی»، «مردمداری و فساد ستیزی» در راستای تحقق شعار دولت مردمی و ایران قوی اهتمام ویژه به عمل آورید.

در پایان حکم آمده است که از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه شرکت مسئلت می‌نماید.

 

کد خبر: 2258
  تاریخ خبر : 29 خرداد 1403
 اخبار و روابط عمومی
 69