پنجمین همایش پژوهش شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد

پنجمین همایش پژوهش شرکت آب منطقه ای سمنان با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت، جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان،ایرج حیدریان در آغاز این همایش بر اهمیت و نقش یافته های پژوهشی در پروژه های تامین و انتقال آب اشاره کرد و به امر ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش تاکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان افزود:تشویق و ترغیب پژوهشگران به تولید بیشتر علم و فناوری و شناسایی یافته های پژوهشی باید مورد پیگیری و تاکید ویژه قرار گیرد.

وی از تمامی محققان و پژوهشگران علاقمند دعوت نمود؛ضمن عضویت در شوراهای راهبردی پروژه های تامین و انتقال آب استان، شرکت آب منطقه ای را در نیل به اهداف عملیاتی حوزه تحقیق و پژوهش یاری نمایند.

 رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان نیز در این همایش ضمن خیر مقدم به حضار، توجه حاضرین را به عدم استفاده مناسب از پژوهش به عنوان ابزاری کارآمد برای ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فن آوری جامعه جلب نمود.

مهران محمودی افزود: با توجه به افزایش رکورد مقالات ایرانیان در نشریه های معتبر بین المللی در سال های اخیر، نتایج آن در زندگی مردم حس نمی شود و شاید پژوهش های کاربردی تقاضا محور گامی در جهت برقراری این ارتباط باشند.

پروفسور برقعی استاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از سخنرانان این مراسم راجع به استفاده مجدد از پساب و فاضلاب و مسائل و ملاحظات مربوط به آن صحبت نمود و به سوالات حاضرین پاسخ گفت.

گرجیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این مراسم ضمن اشاره به روش های استفاده از آب های شور در سطح جهان، در خصوص سامانه های حرارتی نمکزدایی خورشیدی و نتایج به دست آمده از پژوهش های مرتبط با آن مطالبی را عنوان نمود.

طالبی، متخصص جامعه شناسی از مؤسسه تحقیقات آب نیز در این مراسم راجع به مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع آب، موانع و فرصت های موجود در این رابطه اظهاراتی بیان نموده و به سوال های متعدد حضار پاسخ گفتند.

گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر حیدریان، مدیرعامل،معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای سمنان، از فعالان عرصه پژوهش تجلیل شد.

کد خبر: 1533
  تاریخ خبر : 17 دی 1397
 اخبار و روابط عمومی
 818