برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت روز جهانی GIS

برگزاری وبینار تخصصی به مناسبت روز جهانی GIS در 28 آبان ماه 1399

کد خبر: 1702
  تاریخ خبر : 25 آبان 1399
 مدیر پورتال
 499