معاون حفاظت آب منطقه ای سمنان:

افت سفره های آب زیرزمینی زیرساخت های استان را تهدید می کند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: برداشت های بی رویه از منابع آبی در استان سمنان زیرساخت های این استان را تهدید می کند و این زیرساخت ها در معرض خطر جدی قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان، محمدرضا خاموشی در همایش فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج دستگاه های اجرایی استان در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی، گفت: علاوه بر اینکه ما آب با کیفیت را از دست می دهیم، زیر ساخت های توسعه ای از جمله جاده، راه آهن و... را به دلیل فرونشست زمین که نتیجه برداشت بی رویه آب های زیرزمینی است از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه در پی برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، چاه ها و قنوات، اضافه برداشت، حفر چاه های غیرمجاز و... سطح سفره های آب زیرزمینی افت پیدا کرده است و امروزه هیچ راهی جز کاهش و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های آب در استان نداریم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان با اشاره به اینکه وضعیت منابع آبی استان، وضعیت مناسب، خوب و قابل قبولی ندارد، افزود:  با توجه به اینکه افت آب زیرزمینی در استان سمنان بسیار زیاد است، این احتمال وجود دارد که این منابع آب زیرزمینی مناسب را از دست بدهیم، ما منابع آب زیادی در کشور نداریم، در استان سمنان هم همینطور، اما با این تفاوت که در استان سمنان وابستگی شدیدی به منابع آب زیرزمینی وجود دارد و در صورتیکه نتوانیم از منابع آب زیرمینی بهره برداری درستی انجام دهیم و آن را حفظ کنیم، قطعاً در آینده نزدیک با چالش های بسیار جدی مواجه می شویم.

خاموشی تصریح کرد: میانگین بارش در استان سمنان، سالانه 110 میلی متر است، از این میزان بارش، حدود 103 میلی متر سالانه تبخیر می شود، یعنی فقط 7 میلی متر به صورت روان آب و آب های سطحی و زیرزمینی باقی می ماند، میانگین تبخیر در استان حدود 2200 میلی متر در سال و میانگین دما 17 درجه سانتیگراد است.

وی با اشاره به اینکه در استان سمنان 1700 حلقه چاه کشاورزی سه فاز وجود دارد که بیشترین مصرف آب توسط این تعداد چاه انجام می شود، اظهار داشت: تعداد 1350 حلقه چاه مجهز به کنتور هوشمند شده و تعداد 200 کنتور دیگر هم توسط شرکت آب منطقه ای خریداری و بر روی باقیمانده چاه ها نصب خواهند شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سمنان اذعان داشت: استان سمنان بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد، در این استان، 86 درصد از برداشت آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی، 9 درصد در بخش شرب و 5 درصد در بخش صنعت انجام می شود.

خاموشی اظهار داشت: در استان چیزی نزدیک به 150 میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم، یعنی ما هر سال 150 میلیون متر مکعب اضافه تر از آن چیزی که باید مصرف کنیم، برداشت می کنیم ولی در عوض چیزی پس انداز و ذخیره نمی کنیم.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: بسیج همیشه به عنوان یک ظرفیت خوب، در مواقع حساس برای کشور نقش آفرینی کرده و توانسته است پیشرفت های خوبی را برای کشور حاصل کند، در این برهه و شرایط هم شرکت آب منطقه ای و مجموعه وزارت نیرو بنا را بر این گذاشته است که از ظرفیت و پتانسیل خوب بسیج در شرایط بحران کم آبی و خشکسالی در جهت حفاظت از منابع آب زیر زمینی استفاده کند.

کد خبر: 1532
  تاریخ خبر : 16 دی 1397
 اخبار و روابط عمومی
 777