تفاهم نامه همکاری در مسیر گسترش طرح های سواد آبی

تبادل تفاهم نامه همکاری در مسیر گسترش طرح های سواد آبی

آئین تبادل تفاهم نامه همکاری در مسیر گسترش طرح های سواد آبی(طرح ملی دانش آموزی نجات آب"داناب" و کتاب انسان و محیط زیست) در استان سمنان.

کد خبر: 1988
  تاریخ خبر : 11 بهمن 1401
 اخبار و روابط عمومی
 437