پر و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه در شهرستان مهدیشهر

در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان سمنان یک حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی و طی مراحل قانونی در روستای پرور منطقه پشتکوه شهرستان مهدیشهر پر و مسلوب المنفعه گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان ، رئیس اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر با اعلام این خبر افزود : یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای پرور منطقه پشتکوه شهرستان مهدیشهر و طی نمودن مراحل قانونی پر و مسلوب المنفعه گردید . 

وی با اشاره به اینکه بحران کم آبی تهدیدی جدی برای این شهرستان و به طبع آن استان و کشور تلقی می شود افزود : به همین منظور اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر در راستای وظایف حفاظتی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی به شدت با خاطیان این حوزه برخورد خواهد نمود . 

رئیس امور منابع آب شهرستان مهدیشهر با اشاره به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب ناظر به اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از منابع آبی موجود کشور اعم از منابع سطحی، زیرزمینی، سیلابها، چشمه سارها، برکه های طبیعی و ...که در زمره انفال و مشترکات عمومی بوده، در اختیار حکومت اسلامی است و بایستی طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری شود، مسئولیت یادشده به دولت به نمایندگی(وزارت نیرو) محول گردیده است و از جمله وظایف حاکمیتی محوله به شرکتهای آب منطقه ای در سراسر کشور می باشد.

ابوطالب قانع در ادامه افزود: پر واضح است که پاسداری و حراست و نظارت بر بهره برداری از منابع آبی که همانا میراث متعلق به همگان و آیندگان است، از وظایف خطیر شرکت های آب منطقه ای می باشد که در این خصوص نیز با نظارت دقیق گروههای گشت و بازرسی و همچنین پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز جهت جلوگیری از برداشت های بی رویه و غیر مجاز در دستور کار ستاد و منابع آب شهرستانهای تابعه استان قرار گرفته است.

کد خبر: 1868
  تاریخ خبر : 29 فروردین 1401
 اخبار و روابط عمومی
 678