133 حلقه چاه غیرمجاز آب در شهرستان مهدیشهر "مسلوب‌المنفعه" شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر گفت: از ابتدای تشکیل اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر در سال 1389 تاکنون، 133 حلقه چاه غیرمجاز اعم از تعیین تکلیفی و مکشوفه پر و مسلوب المنفعه شد.

  اخبار امور آب شهرستان مهدیشهر
  امور منابع آب شهرستان مهدیشهر
  21 فروردین 1402

رفع تصرف از بستر رودخانه های شهرستان مهدیشهر

مدیر امور منابع آب شهرستان مهدیشهر از رفع تصرف بستر رودخانه های سفید رود و کبیر در این شهرستان پس از اخذ مجوز قضایی خبر داد.

  اخبار امور آب شهرستان مهدیشهر
  امور منابع آب شهرستان مهدیشهر
  31 فروردین 1401

پر و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه در شهرستان مهدیشهر

در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان سمنان یک حلقه چاه غیرمجاز پس از شناسایی و طی مراحل قانونی در روستای پرور منطقه پشتکوه شهرستان مهدیشهر پر و مسلوب المنفعه گردید .

  اخبار امور آب شهرستان مهدیشهر
  امور منابع آب شهرستان مهدیشهر
  29 فروردین 1401

پر و مسلوب المنفعه شدن چهار حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مهدیشهر

در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان سمنان، چهار حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مهدیشهر پر و مسلوب المنفعه گردید.

  اخبار امور آب شهرستان مهدیشهر
  امور منابع آب شهرستان مهدیشهر
  30 مرداد 1397