اجرای 27 طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: 27 طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، محسن عسکری در نشستی با مدیران امور منابع آب شهرستان‌ها اظهار داشت: منابع آب زیرزمینی به دلیل اینکه بیشترین سهم در تأمین آب موردنیاز استان را دارند و از این رو حفظ آن بسیار حائز اهمیت بوده و شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اجرای طرح‌ها مختلف نسبت به حفاظت از منابع آبی موجود اقدام‌ می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از آب‌های زیرزمینی گفت: علاوه بر اقدامات صورت گرفته در زمینه احیا و تعادل‌بخشی، موضوع تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی نیز در حال انجام است که این مهم از جمله روش‌هایی است که سبب احیا آب‌های زیرزمینی می‌شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان  اضافه کرد: از دیرباز تغذیه آبخوانها با مهار سیلابها و تغذیه مصنوعی آنها به‌ویژه در مناطق مرکزی مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب متعددی توسط دستگاه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقه‌ای استانها و جهادکشاورزی احداث شده است.

عسکری با بیان اینکه یکی از اهداف پروژه‌‌های تغذیه مصنوعی کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌‌های آب زیرزمینی است تصریح کرد: در صورت مهار سیلاب‌ها علاوه بر جلوگیری از خسارات، گام مهمی در راستای تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی و استفاده از سیلاب‌ها برداشت.

وی گفت: استان سمنان یکی از استانهای کویری و نیمه خشک کشور محسوب می شود؛ بخش شمالی استان به ارتفاعات البرز ختم می‌شود و در این بخش آبراهه‌ها و رودخانه‌های متعددی از این ارتفاعات سرچشمه گرفته و به سمت دشتهای استان سمنان جاری می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان  افزود: اغلب این رودخانه‌ها فصلی بوده و دارای سیلاب‌های فصلی قابل توجهی است که در مدت زمان کوتاه جریان یافته و به سمت کویر مرکزی سرازیر می‌شود.

عسکری گفت: در محدوده استان سمنان تعداد 27 مورد طرح تغذیه مصنوعی اجرا شده که عمده این طرح‌ها در کوهپایه‌های البرز و مسیر آبراهه‌های اصلی و رودخانه‌ها در بدو ورود به دشت عملیاتی شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان  اضافه کرد: از شروع بهره‌برداری طرح‌های تغذیه مصنوعی استان تا کنون به میزان 100 میلیون مترمکعب آبگیری داشته که از این میزان به مقدار 40 میلیون متر مکعب نفوذپذیری و تغذیه به آبخوان صورت گرفته است.

کد خبر: 2121
  تاریخ خبر : 1 مهر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 111