250 طرح تامین و استحصال آب کشور در حال اجراست

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای تامین آب شرب گفت: 250 طرح تامین و استحصال آب در کشور در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، فیروز قاسم‌زاده با بیان اینکه وزات نیرو برای تأمین منابع آب در تمام حوزه‌های مصرفی برنامه بسیار جدی دارد؛ اظهار داشت: وزارت نیرو طرح‌های مختلف تأمین و استحصال آب، تصفیه خانه‌های آب شرب، طرح‌های آبرسانی را در دست اجرا دارد و در زمینه طرح‌های تأمین و استحصال 250 طرح در کشور در حال انجام است که می‌توانند آب مطمئن در اختیار مردم قرار دهند. 

وی با تأکید بر اینکه عدم قطعی آب شرب در برنامه وزارت نیرو است خاطرنشان کرد: این مهم با اجرای طرح‌ها تأمین آب پیگیری می‌شود. 

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه در حال حاضر طرح‌های اولویت‌دار یکی از موضوعاتی جدی که در وزارت نیرو دنبال می‌شود گفت: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف شناسایی شدند.

قاسم‌زاده با اشاره به اینکه ویژگی مختلفی (برای پروژه‌های تأمین آب و آبرسانی در کشور) نظیر زمان خاتمه طرح‌ها و اهمیت طرح‌ها برای نقاط مصرف و نیز حساسیتی که در حوزه اجتماعی دارند (برای اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های حوزه آب در کشور) شناسایی شد ؛ خاطرنشان کرد : هدف اصلی وزارت نیرو این است که با این پروژه‌ها در تأمین کمی و کیفی آب در سطح کشور ضریب اطمینان بسیار بالایی را داشته باشیم.

کد خبر: 2089
  تاریخ خبر : 4 مرداد 1402
 مدیر پورتال
 179