نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دستگاه‌های اجرایی به جد پیگیری می‌شود؛

اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی روند فزاینده افت سطح آب سفره های آب زیر زمینی را کند کرده است

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود گفت: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دستگاه‌های اجرایی به جد پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سید حسین حسینی در حاشیه جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شاهرود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبات قبلی این شورا دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه موظف به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های در اختیار خود هستند.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی به جد پیگیری و در حال انجام است تصریح کرد: در مجموع 11 دستگاه اجرایی دارای چاه مشمول این طرح بوده و باید 34 حلقه چاه در اختیار خود را مجهز به کنتور هوشمند کنند.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه تا کنون اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام شده است افزود: برخی دستگاه اقدام به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه در اختیار خود کرده، برخی اقدام به خریداری کنتور کردند و تعدادی نیز در حال تأمین اعتبار برای اجرای این طرح هستند.

حسینی با بیان اینکه برخورد با چاه‌های دارای اضافه برداشت از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی است افزود: در این راستا چاه‌های دارای اضافه برداشت قابل توجه در دشت‌های ممنوعه شاهرود، بسطام و بیارجمند شناسایی شدند و اقدامات لازم برای رفع اضافه برداشت از آنها در حال انجام است.

وی با اشاره به آماری از تعداد چاه‌های دارای اضافه برداشت افزود: در دشت ممنوعه شاهرود تعداد ۱۹ حلقه چاه، بیارجمند ۱۹ حلقه چاه و بسطام ۱۷ حلقه چاه دارای اضافه برداشت شناسایی و اقدامات لازم برای رفع اضافه برداشت در دست اقدام است.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود گفت: مالکین چاه های دارای اضافه برداشت علاوه بر اینکه مشمول پرداخت خسارت وارد شده به آبخوان می‌شوند، باید نسبت به کاهش قدرت منصوبات تا حد بهره‌برداری به میزان دبی مجاز مندرج در پروانه چاه اقدام کنند.

حسینی با بیان اینکه جلوگیری از اضافه برداشت در چاه‌ها در کاهش کسری مخزن مؤثر است گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده و با اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی روند فزاینده افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌ها در سال آبی قبلی کند شده است و این نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده اثر بخش است.

وی افزود: با بررسی انجام شده بر روی هیدروگراف واحد دشت‌های بسطام و شاهرود مشخص شد که اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی سبب تأثیر مثبت بر روی روند افت سطح آب سفره های آب زیرزمینی شده است.

کد خبر: 2033
  تاریخ خبر : 29 فروردین 1402
 اخبار و روابط عمومی
 320