حجم آبگیری مخزن سد مجن به 50 درصد تراز نرمال کاهش یافت

مدیر امور منابع شهرستان شاهرود گفت: کاهش نزولات جوی نسبت به میانگین دراز مدت در 2 سال آبی گذشته سبب شد حجم آبگیری مخزن سد مجن به 50 درصد تراز نرمال کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سید حسین حسینی اظهار داشت: سد تنظیمی و مخزنی مجن یک سد خاکی با هسته رسی است که در فاصله هفت و نیم کیلومتری شهر مجن قرار داشته و از شهر شاهرود نیز ۴۲ کیلومتر فاصله دارد.

وی با بیان اینکه این سد در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسیده است به برخی از مشخصات ظاهری این سد اشاره کرد و افزود: طول تاج سد مجن ۲۷۶ متر و عرض تاج آن ۸ متر است. عرض کف سد مجن و ارتفاع آن به ترتیب ۱۶۰ متر و ۳۸ متر است.

مدیر امور منابع شهرستان شاهرود تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای احداث سد مجن حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده و عمدتاً از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

حسینی گفت: حجم آبگیری نرمال سد مجن سه میلیون و 470 هزار مترمکعب بوده و حجم آب قابل تنظیم این سد چهار میلیون و 800 متر مکعب است.

وی با بیان اینکه سد مجن بر روی رودخانه داستان احداث شده است تصریح کرد: سد مجن یک سد خاکی با هسته رسی است که با هدف تنظیم و کنترل آب رودخانه داستان و افزایش راندمان آبیاری در اراضی پایین دست احداث شده است.

مدیر امور منابع شهرستان شاهرود افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا کنون میزان بارندگی در محدوده شهر مجن 95.2 میلی متر بوده است و این میزان نسبت به میانگین درازمدت تا امروز حدود 23 درصد کاهش داشته و نسبت به سال آبی قبل 25 درصد افزایش داشته است.

حسینی افزود: میزان بارش در سال آبی قبل در مدت مشابه به میزان 76.4 میلی متر بوده است و میزان بارندگی درازمدت در محدوده این شهر 123.8 میلی‌‌متر در مدت فوق است.

مدیر امور منابع شهرستان شاهرود با بیان اینکه حجم پرشدگی مخزن سد مجن نسبت به تراز نرمال آن، کاهش یافته و از ۶۵ درصد در سال آبی گذشته به ۵۸ درصد رسیده افزود: این مهم به سبب ادامه خشکسالی‌های گذشته است.

حسینی تصریح کرد: کشاورزان باید به این نکته توجه کنند که در شرایط فعلی حجم آبگیری سد مجن 2.03 میلیون متر مکعب است و این رقم نسبت به تراز نرمال که حدود سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار متر مکعب است؛ اندک بوده و بر این اساس باید از توسعه سطح زیر کشت در سال آبی جاری خودداری شود و کشت کشاورزان متناسب با میزان آب موجود در پشت سد مجن صورت گیرد تا در فصل تابستان بخش کشاورزی این منطقه با مسئله کم آبی مواجه نشود.

کد خبر: 2006
  تاریخ خبر : 7 اسفند 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 9 فروردین 1402
 اخبار و روابط عمومی
 499