جلسه شورای حفاظت

گزارش تصویری شورای حفاظت از منابع آب

 چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان

کد خبر: 1597
  تاریخ خبر : 10 مهر 1398
  آخرین به‌روزرسانی : 10 مهر 1398
 اخبار و روابط عمومی
 689