آیین افتتاحیه سد تنظیمی - مخزنی مجن در سفر وزیر محترم نیرو به استان سمنان به روایت تصویر

آیین افتتاحیه سد تنظیمی - مخزنی مجن در سفر وزیر محترم نیرو به استان سمنان به روایت تصویر

کارگروه سازگاری با کم آبی استان سمنان با حضور وزیر محترم نیرو به روایت تصویر

کد خبر: 1499
  تاریخ خبر : 7 مهر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : 7 مهر 1397
 مدیر پورتال
 865