پنجمین نشست شواری حفاظت از منابع آب استان

پنجمین نشست شواری حفاظت از منابع آب استان سمنان و کارگروه سازگاری با کم آبی به روایت تصویر

پنجمین نشست شواری حفاظت از منابع آب استان سمنان و کارگروه سازگاری با کم آبی به روایت تصویر

کد خبر: 1479
  تاریخ خبر : 25 تیر 1397
  آخرین به‌روزرسانی : 26 تیر 1397
 مدیر پورتال
 775