80درصد ایستگاههای آب و هواشناسی در شرکت آب منطقه ای سمنان مجهز به تجهیزات نوین آنلاین شدند.

مهندس محمدحسین ریاضی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب گفت: بیش از 80 درصد ایستگاههای آب و هواشناسی این شرکت که شامل طرح تکمیل و تجهیز شبکه سنجش مجهز به سرویس GPRS و آنلاین شده اند.

وی اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای اهداف طرح تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی صورت گرفته است.

 مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای سمنان خاطر نشان کرد: با توجه به پوشش مخابراتی و پراکندگی ایستگاههای مذکور و لزوم فراهم نمودن بستر مناسب انجام کار در مناطق دور و نزدیک استان ،آنلاین سازی صورت گرفته امری قابل توجه وحائز اهمیت می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب خاطر نشان کرد: براساس ارزیابی عملکردانجام شده از سوی دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال آبی 92-91، این شرکت به دلیل اقدامات شاخص درخصوص تجهیزات نوین رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است .

کد خبر: 910
  تاریخ خبر : 8 آبان 1392
  آخرین به‌روزرسانی : 8 آبان 1392
 روابط عمومی - اخبار
 1342
  دیدگاه کاربران