تعدیل و اصلاح پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی ضروری است

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود گفت: تعدیل و اصلاح پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سید حسین حسینی در شورای کشاورزی شهرستان و در جمع بهره برداران و کشاورزان شهرستان شاهرود ضمن ارایه گزارشی از وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی، بر ضرورت اجرای طرح‌های تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی تأکید کرد.

وی بر لزوم تعدیل و اصلاح پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی و پرداخت خسارت وارده به آبخوان تأکید کرد.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود در این جلسه به پرسش‌های مطروحه توسط حضار، به‌صورت مفصل و اقناعی پاسخ گفت.

گفتنی است این جلسه با حضور تعدادی از کشاورزان و اعضای خانه کشاورز شاهرود در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 2257
  تاریخ خبر : 27 خرداد 1403
 اخبار و روابط عمومی
 52