تا کنون ۴۲ درصد از برنامه‌های نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های استان سمنان در سال 1402 محقق شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: تا کنون ۴۲ درصد از برنامه‌های نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های استان سمنان در سال 1402 محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، حمید احسانی در هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی که در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد اظهار داشت: منابع آب زیرزمینی یکی از منابع استراتژیک و مهم کشور بوده و حفظ و حراست از آن بسیار حائز اهمیت و از کارهای حاکمیتی وزارت نیرو است و در این راستا طرح‌های احیاء و تعادل بخشی در سطح کشور در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها، اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌ها، پروژه‌های جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز به طور مستمر در حال انجام است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای نصب کنتور هوشمند و اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی اظهار داشت: در سال 1402 نصب کنتور هوشمند بر روی 300 حلقه چاه هدفگذاری شده است که تا کنون تعداد 125 کنتور معادل 42 درصد از چاه‌ها مجهز به کنتور هوشمند شده است.

احسانی گفت: در راستای جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز با اقدامات انجام شده و کاهش منصوبات، در حجم ۲/۳ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به هدفگذاری انجام شده برای اجرای پروژه‌های اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌ها گفت: از مجموع 400 حلقه چاه هدفگذاری شده تا کنون 163 مورد معادل 41 درصد اجرایی شده است.

احسانی همچنین از تعیین تکلیف 52 درصد چاه‌های غیرمجاز استان سمنان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و گفت: در این راستا تعدادی از چاه‌ها پر و مسلوب المنفعه و تعدادی هم پروانه دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تعداد 33 حلقه چاه غیرمجاز مکشوفه پر و مسلوب المنفعه شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به اجرای پروژه مدیریت تؤمان منابع آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی گفت: این پروژه با هدف صرفه‌جویی در منابع آب و برق و شناسایی مشترکان پرمصرف انجام می‌شود.

احسانی با اشاره به روند اجرای پروژه مدیریت تؤمان منابع آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی اضافه کرد: درحال حاضر شناسایی مشترکان پرمصرف در دستور کار است.

کد خبر: 2153
  تاریخ خبر : 16 آبان 1402
  آخرین به‌روزرسانی : 17 آبان 1402
 اخبار و روابط عمومی
 321