پیام تبریک رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو به مناسبت روز روابط عمومی

پیام تبریک رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو به مناسبت روز روابط عمومی

پیام تبریک رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو به مناسبت روز روابط عمومی

کد خبر: 1654
  تاریخ خبر : 27 اردیبهشت 1399
 اخبار و روابط عمومی
 447