بازار آب گامی مهم در راستای تعادل بخشی آبخوان و افزایش بهره وری آب است

معاون برنامه‌ریزی و مدیر پروژه طرح الگوی متعادل بازار آب دشت سمنان گفت: بازار آب گامی مهم در راستای تعادل بخشی آبخوان و افزایش بهره وری آب است .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای  سمنان،  رضا نجف‌زاده با بیان اینکه سمنان در فلات مرکزی  قرار دارد اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی ها در چند سال اخیر ، عدم توازن بارش در سطح استان و افزایش تقاضاها در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی ، تامین آب  شرب و صنعت و فعالیت های پربازده از نظر درآمد ، اشتغال با رویکرد افزایش بهره روی آب از اولویت های این شرکت است .

وی خاطرنشان کرد:  به منظور کاهش بارگذاری به سفره آب زیرزمینی ، علاوه بر روشهای معمول که این شرکت پیگیر تحقق آن است بازار آب نیز به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی  و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت بهینه و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد .

معاون برنامه‌ریزی  و مدیر پروژه طرح الگوی متعادل بازار آب دشت سمنان افزود: با تشکیل بازار آب، الگوی کشت به سمت محصولات با سود دهی بالاتر و ترغیب کشاورزان به افزایش بهره وری در واحد سطح سوق پیدا می‌کند و تأمین آب صنایع و ذخیره بخشی از مبادلات بازار آب در سفره آب زیرزمینی برای تعادل بخشی آبخوان از محل حجم آب صرفه جویی شده بخش کشاورزی ، هدف اصلی این ساز و کار است .

نجف‌زاده گفت: در طرح الگوی متعادل بازار آب دشت سمنان، تشکیل بازار آب به عنوان الگوی متعادل در دشت سمنان (پایلوت) در استان سمنان مدنظر است .

کد خبر: 1965
  تاریخ خبر : 3 دی 1401
 اخبار و روابط عمومی
 360