پنجمین جلسه شورای حفاظـت از منـابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال 1401 به روایت تصویر

جلسه شورای حفاظـت از منـابع آب و سازگاری با کم آبی استان

پنجمین جلسه شورای حفاظـت از منـابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال 1401 به روایت تصویر

کد خبر: 1956
  تاریخ خبر : 23 آذر 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 23 آذر 1401
 اخبار و روابط عمومی
 582