سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان منصوب شد

(آیدین دمنیان) سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان را به عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی سرکت آب منطقه‌ای سمنان، (آیدین دمنیان) در حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان به عنوان سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداری این شرکت منصوب شد.

( حمید احسانی) در این حکم خطاب به " آیدین دمنیان" آورده است که نظر به تعهد، سوابق و تجربیات مفید جنابعالی، با حفظ سمت به سرپرست معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت منصوب می‌شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است که انتظار می‌رود تا انتخاب و انتصاب معاون مذکور،  با برنامه‌ریزی اصولی و با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی و سیاست‌های ابلاغی و هماهنگی و همکاری با معاونین و مدیران شرکت، منشأ تحول و ارتقای کارایی و اثر بخشی در این معاونت باشید.از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را  مسئلت می‌نمایم.

(دمنیان) رئیس اداره توزیع آب شرکت بهره‌برداری گرمسار، رئیس گروه بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سرپرست امور منابع آب شهرستان گرمسار و آرادان و معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای سمنان را در کارنامه کاری خود دارد.

کد خبر: 2266
  تاریخ خبر : 17 تیر 1403
 اخبار و روابط عمومی
 67