هشدارسرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان؛

مردم در سد و تأسیسات آبی شنا نکنند

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان از مردم خواست تا برای خنک شدن در ایام گرم سال در سد و تأسیسات آبی شنا نکنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، حمید احسانی اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا مردم و به ویژه جوانان برای خنک شدن و شنا کردن وارد سدها و تأسیسات آبی می‌شوند که این اقدام خطر مرگ را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه شنا کردن در مخزن پشت سدها و تأسیسات آبی از خطرناک‌ترین فعالیت‌هایی است که افراد می‌توانند انجام دهند گفت: این عدم توجه به هشدارها و وورد افراد برای شنا به این مکان‌ها خطر غرق شدن را به دنبال دارد و این غرق شدگی، شناگر حرفه‌ای و مبتدی نمیشناسد.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای سمنان درباره خطرات سدها و شنا کردن در آن افزود: شرایط رسوبی کف مخازن و وجود شاخ و برگ درختها در آب سد و تغییرات دمایی عواملی است که شنا در پشت سدها را مرگ‌آفرین کرده است.

احسانی از وجود جریان‌های زیرسطحی در سدها اشاره کرد و گفت: این مهم سبب کدرشدن آب در لایه‌های زیرین آب پشت سد و در نتیجه کاهش دید شده و این مهم خطراتی را برای شناگر به دنبال دارد.

مردم به هشدار «شنا ممنوع» در حاشیه سدها توجه کنند

احسانی خاطرنشان کرد: در حاشیه تمامی مخازن سدها،شبکه‌های آب، بندهای انحرافی و تأسیسات تغذیه مصنوعی استان تابلوهای هشدار و شنا ممنوع نصب است.

وی از مردم خواست تا در فصل گرما برای جلوگیری از وقوع حوادث تلخ و ناگوار به این علائم و هشدارها توجه کنند.

کد خبر: 2249
  تاریخ خبر : 13 خرداد 1403
 اخبار و روابط عمومی
 66