افزایش تراز ارتفاعی دریاچه طرح تغذیه مصنوعی نعیم آباد دشت بسطام

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود از افزایش تراز ارتفاعی دریاچه طرح تغذیه مصنوعی نعیم آباد دشت بسطام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سید حسین حسینی اظهار داشت: در پی بارندگی‌های مناسب اخیر، تراز ارتفاعی دریاچه طرح تغذیه مصنوعی نعیم آباد دشت بسطام به مقدار زیادی افزایش یافت.

وی گفت: این طرح تغذیه مصنوعی در پی خشکسالی سال آبی گذشته و نیمسال اول سال آبی جاری و عدم وقوع رواناب و سیلاب، از خرداد سال قبل خشک شده بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: با بارش‌های مناسب رحمت الهی در ۶ فروردین سال ۱۴۰۳، مجدداً این طرح تغذیه مصنوعی آبگیری کرد و در پی بارندگی‌های اخیر تراز ارتفاعی و حجم دریاچه آن افزایش یافت.

حسینی افزود: بخش زیادی از سیلاب و رواناب واردشده به طرح تغذیه مصنوعی نعیم آباد از سرشاخه تاش رودخانه شاهرود تأمین شده و در نتیجه عملکرد صحیح بند انحرافی احداثی بر روی سرشاخه تاش رودخانه شاهرود و کانال مربوطه حاصل شده است.

کد خبر: 2236
  تاریخ خبر : 8 اردیبهشت 1403
 اخبار و روابط عمومی
 86