در 27 دی ماه برگزار می گردد؛

رزمایش تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در منطقه شمالشرق کشور

سخنگوی رزمایش آموزشی منطقه شمالشرق کشور از برگزاری رزمایش تمرینی- آموزشی با رویکرد چند منظوره اختلال در سامانه های آب و برق در محدوده شهر سمنان خبر داد.

سیدمحمد حسینی نژاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اعلام این خبر افزود: این مانور به میزبانی استان سمنان و با حضور استان های یاری رسان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در صنعت آب و برق در سطح یک عملیاتی در اواخر دی ماه صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه زندگی همواره با وقوع حادثه عجین است افزود: مخاطرات متعدد با منشأ طبیعی یا انسانی به سرعت یک چشم بر هم زدن قادر است زندگی انسان را دگرگون کند و بر این اساس لزوم رعایت تمهیدات پیشگیرانه جهت مصون نگهداشتن انسان ها و تاسیسات زیر بنایی از خطرات احتمالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شناخت شیوه های نیل به پایداری، به وسیله الگوهای مختلف کاهش آسیب پذیری در برنامه ریزی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وارد شده است تا شرایط مطلوبی را برای کاهش کارآمد و موثرتر خطرات در سطوح مختلف ایجاد نماید.

وی افزود: برگزاری چنین رزمایش هایی به مدیریت سوانح طبیعی کمک بسیار شایانی می نماید و اهمیت این موضوع آنجایی درک می شود که وابستگی بسیاری از زیر ساخت ها و فعالیت ها در کشور منوط به آب و برق بوده و به طور کلی لزوم تداوم و پایداری تامین آنها یک اصل حیاتی و ضروری به شمار می رود.

حسینی نژاد بیان داشت: استان سمنان با عنایت به اینکه در جوار پایتخت کشور قرار دارد در معرض تهدیدات متعدد قرار دارد و لذا لازم است به جهت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، توانایی دستگاههای اجرایی آن همواره برای شرایط اضطراری در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.

وی اضافه کرد: بهترین راه تقویت آمادگی در برابر چنین تهدیداتی از نوع طبیعی و چه خرابکارانه برگزاری چنین رزمایش هایی است که می تواند خدمت رسانی صنعت آب و برق را بیمه نماید.

وی همچنین به انواع تهدیدات مورد پیش بینی در این رزمایش اشاره داشت و افزود: تهدیداتی نظیر بیولوژیکی و شیمیایی با عملیات روانی و فیزیکی، عملیات تروریستی و خرابکارانه، شایعه و جوسازی، عملیات پدافند زیستی از مهمترین موارد بررسی شده در این رزمایش به شمار می روند که در عالم واقع می توانند آسیب های جدی به تاسیسات شرکت های آب و برق وارد نماید.

وی با اعلام اینکه تهدید قالب رزمایش پیش بینی شده در استان بروز سیلاب و تخریب تجهیزات و تاسیسات آب و برق است اضافه کرد: در استان سمنان نیز همانطور که اشاره گردید موجود تهدیدهای طبیعی و انسان ساخت وجود داشته و دارد و از آنجائیکه احتمال وقوع تهدید سیل و در پیرو آن اقدامات خرابکارانه نسبت به سایر تهدیدها بیشتر باشد ؛ لذا این امر سبب شد تا موضوع رزمایش مذکور از طریق وزارت نیرو تدوین و با هماهنگی ستاد مدیریت شرایط اضطراری صنعت آب و برق استان سمنان به اجرا درآید.

وی در پایان اظهار داشت: طی بررسی های بوجود آمده سناریوهای رودخانه و تغذیه مصنوعی زرتل در شرکت آب منطقه ای، پست 63 کیلوولت شرق 2، شرکت برق منطقه ای، سه مورد از تاسیسات مهم آبرسانی شهر سمنان در شرکت آبفا و در نهایت تاسیسات تامین برق آپارتمان های فجر شرکت توزیع برق، نهایی و در تاریخ بیست و هفتم دی ماه مانور در محل های یادشده برگزار می گردد.

کد خبر: 2189
  تاریخ خبر : 24 دی 1402
 اخبار و روابط عمومی
 203