حد بستر و حریم 7 رودخانه شهرستان میامی تعیین شد

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از تعیین حد بستر و حریم 7 رودخانه در محدوده شهرستان میامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، مرتضی صفایی اظهار داشت: شرکت آب منطقه‌ای سمنان در راستای اجرای ماده 3 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها نسبت به تعیین بستر و حریم 7 رودخانه در محدوده شهرستان میامی اقدام کرده است.
 به گفته وی، رودخانه‌های سوداغلن (رضوان)، میامی (دری کلاچون)، جودانه، قدس، ارمیان، کلاته اسد و محمدآباد، 7 رودخانه تعیین بستر و حریم شده در شهرستان میامی است که اطلاعیه عمومی آن در شماره 1394 مورخ 08/08/ 1402 روزنامه بیان مردم به چاپ رسیده است. 
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و باتوجه به تعیین بستر و حریم صورت گرفته برای این 7 رودخانه، مالکان اراضی مجاور رودخانه‌های اعلام شده و دیگر ذی نفعان برای کسب اطلاع از حدود و ثغور بستر و حریم رودخانه‌های اعلام شده می‌تواند به اداره منابع آب شهرستان میامی مراجعه کرده و در صورت اعتراض تا یک ماه پس از انتشار اطلاعیه عمومی در روزنامه، فرصت دارند تا مراتب اعتراض خود را به این اداره تسلیم کرده و رسید آن را دریافت کنند. 
صفایی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مهلت به تعیین بستر و حریم صورت گرفته برای این 7 رودخانه غیر قابل تمدید است تصریح کرد: پس از اتمام مهلت قانونی، حدود و ثغور معین شده حریم و بستر رودخانه‌های یاد شده به منزله نظریه قطعی وزارت نیرو محسوب شده و هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از اطلاعیه این تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها پذیرفته نمی‌شود.

 

کد خبر: 2148
  تاریخ خبر : 14 آبان 1402
 اخبار و روابط عمومی
 199