فناوری اطلاعات مکان مهمی را در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب ایفا می‌کند

رئیس کارگروه فناوری اطلاعات مکانی شرکت آب منطقه‌ای سمنان از برگزاری چهارمین جلسه فناوری اطلاعات مکانی با حضور اعضای کارگروه خبر داد و گفت: اطلاعات مکانی نقش مهمی در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب ایفا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سعید کردی در حاشیه برگزاری این کارگروه اظهار داشت: با توجه به ماهیت اطلاعات مکانی منابع آب، توسعه و گسترش این فناوری در سطح استان لازم و ضروری است.

وی گفت: این کارگروه به منظور سامانه اطلاعات مکانی و ساماندهی سامانه‌های اطلاعات مکانی و همچنین نیرو‌های نیروی انسانی مرتبط، مطابق نظامنامه اجرایی وزارت نیرو در سطح شرکت‌های آب منطقه‌ای اجرا می‌شوند.

رئیس کارگروه فناوری اطلاعات مکانی شرکت آب منطقه‌ای سمنان بیان کرد: در همین راستا شرکت آب منطقه‌ای سمنان با معرفی اعضای کارگروه و برگزاری جلسات متعدد در تشریح وظایف و راهبردهای کلان ابلاغیه توسط وزارت نیرو به ساماندهی و ایجاد پایگاه‌های داده‌های مکانی را در دست اجرا دارد.

کردی گفت: تولید داده‌های مکانی مختلف و تبادل اطلاعات مورد نیاز با سایر دستگاه‌های اجرایی از دیگر وظایف این کارگروه بوده که در سطح شرکت در دست انجام است.

کد خبر: 2146
  تاریخ خبر : 10 آبان 1402
 اخبار و روابط عمومی
 215