نشست دبیر شورای فرهنگی و دینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان

نشست حجت الاسلام و المسلمین حسینی ، دبیر شورای فرهنگی و دینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با محسن عسکری ، رئیس هییت مدیره و مدیرعامل و اعضای شورای فرهنگی و اقامه نماز شرکت آب منطقه ای سمنان

نشست حجت الاسلام و المسلمین حسینی ، دبیر شورای فرهنگی و دینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با محسن عسکری ، رئیس هییت مدیره و مدیرعامل و اعضای شورای فرهنگی و اقامه نماز شرکت آب منطقه ای سمنان

کد خبر: 2135
  تاریخ خبر : 29 مهر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 121