کسب رتبه دوم شورای فرهنگی شرکت آب منطقه‌ای سمنان در کشور

رئیس شورای فرهنگی شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: شرکت آب منطقه‌ای سمنان موفق به کسب رتبه دوم فعالیت‌های فرهنگی در میانگین پنج ساله شهید رجایی بین شرکت‌های آب منطقه ‌ی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، آیدین دمنیان اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان براساس بررسی‌های کارنامه پنج ساله شوراهای فرهنگی آب منطقه‌ای کشور در جشنواره شهید رجایی از سوی وزارت نیرو، با کسب میانگین امتیاز ۹۸.۵ در پنج سال گذشته رتبه دوم را به دست آورد.

وی گفت: ارزیابی عملکرد دستگاهی طرح جشنواره شهید رجایی فرصت ارزشمندی برای بهبود برنامه‌های ارتقاء توسعه مدیریت و تحول اداری است که هر ساله با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی بر مبنای ارزیابی عملکرد برگزار می‌شود.

کد خبر: 2114
  تاریخ خبر : 8 شهریور 1402
  آخرین به‌روزرسانی : 8 شهریور 1402
 اخبار و روابط عمومی
 144