محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ممتاز بین المللی«استاد وحید نظریان» در شرکت آب منطقه‌ای سمنان

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری ممتاز بین المللی«استاد وحید نظریان» در شرکت آب منطقه‌ای سمنان

کد خبر: 2071
  تاریخ خبر : 12 تیر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 124