دومین جلسه شورای حفاظت به روایت تصویر

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال 99

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان در سال 99

کد خبر: 1673
  تاریخ خبر : 8 مرداد 1399
  آخرین به‌روزرسانی : 8 مرداد 1399
 اخبار و روابط عمومی
 522