کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار گردید.

بمنظور تشریح قوانین گزینش کشور و آشنایی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان با قوانین مربوط به گزینش، کارگاه یک روزه ای در سالن همایش این شرکت برگزار گردید.

آقای رفیعیان مدیر دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت نیرو در این دوره، از آموزش به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نظام اداری برای افزایش میزان بهره وری و کاهش فساد اداری نام برد و افزود: این سیاست همواره مد نظر مدیران وزارت نیرو خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم آشنایی کارکنان دولت با قوانین حاکم بر نظام اداری کشور گفت: امروزه باید به موضوع آموزش کارکنان با عنوان رویکردی جدی و محوری نگریسته شود.

رفیعیان در ادامه این کارگاه به اهداف برگزاری این دوره اشاره کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان از قوانین و دستورالعمل های گزینش کشور و وزارت نیرو جهت انتخاب افراد شایسته و توانمند می باشد.

مدیر دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت نیرو برگزاری اینگونه دوره های آموزشی با هدف فرهنگ سازی در بین کارکنان را امری لازم و ضروری دانست و افزود:با آگاهی بیشتر از مراحل گزینش، فرد با انتظارات دستگاه اداری آشنا شده و این امر کمک موثری در جهت جلوگیری از تخلفات و فسادهای اداری صورت می گیرد.

شایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی  مدیر دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت نیرو و مهندس کمری مدیریت هسته مرکزی گزینش شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به سوالات شرکت کنندگان در خصوص مباحث مختلف حوزه گزینش پاسخ دادند.

کد خبر: 1229
  تاریخ خبر : 12 مهر 1395
 اخبار و روابط عمومی
 946
  دیدگاه کاربران