هفتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب با تأکید بر مصرف بهینه آب

در هفتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان که با حضور مهندس محمد وکیلی استاندار سمنان ، معاونین استانداری، مهندس جعفری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان و دبیر جلسه و جمعی از مدیران استان برگزار شد بر استفاده بهینه از آب تأکید شد.

  اخبار جلسات و بازدیدها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  31 مرداد 1394

دو انتصاب در شرکت آب منطقه ای سمنان

طی احکامی جداگانه ای از سوی وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران رییس شورای هماهنگی مدیران وزرات نیرو در استان سمنان و هیأت مدیره منصوب شدند.

  تقدیر و تشکر و انتصاب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  28 مرداد 1394

تأکید بر رسیدگی قضایی بر پرونده های آبی در شهرستان دامغان

مهندس علی خراسانی مدیر امور منابع آب شهرستان دامغان از برگزاری نشست هم اندیشی قضات دادگستری شهرستان دامغان با موضوع آب خبر داد

  اخبار جلسات و بازدیدها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  28 مرداد 1394

تشریح برنامه های شرکت آب منطقه ای در دیدار با فرماندار سمنان

مهندس اتابک جعفری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به اتفاق معاونین شرکت در دیدار با دانایی فرماندار سمنان برنامه های مدیریت آب استان را تشریح نمودند.

  اخبار جلسات و بازدیدها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  18 مرداد 1394

آخرین فرصت جهت نصب کنتور هوشمند آب و برق در استان سمنان

مهندس وکیلی استاندار سمنان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان بر لزوم نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای آب دستگاههای اجرایی استان تاکید نمود.

  اخبار جلسات و بازدیدها
  10 مرداد 1394
اعلام نتایج کمیسیون تیم ماه سال 1394

اعلام نتایج کمیسیون تیر ماه سال1394

  نتایج کمیسیون
  10 مرداد 1394