کاهش 56 درصدی دبی چشمه ها و 11درصدی قنوات سمنان در سال آبی 93

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان از کاهش 56 درصدی دبی چشمه های استان در مقایسه با سال آبی سال گذشته خبر داد.

  اخبار طرح ها و پروژه ها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  29 مرداد 1393

مدیر دفتر مطالعات آب منطقه ای سمنان: کاهش راندمان آب و افزایش سطح زیر کشت دو معضل اساسی استان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: متاسفانه در بخش کشاورزی که بیش از 90 درصد آب ها مورد استفاده قرار می گیرد راندمان آن 35 درصد است.

  اخبار طرح ها و پروژه ها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  29 مرداد 1393

به میزبانی شرکت آب منطقه ای سمنان مسابقات قرآنی مرحله استانی وزارت نیرو برگزار شد.

دهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو در مرحله استانی با حضور شرکت کنندگان از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان سمنان (شرکتهای آب منطقه ای، آبفای شهری و روستایی ، توزیع نیروی برق و برق منطقه ای) به میزبانی شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد.

  اخبار فرهنگی
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  22 مرداد 1393

با حضور وزیر نیرو انجام گرفت:

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی از سیمین دشت به گرمسار و تصفیه خانه گرمسار تا ایوانکی همزمان با سفر مهندس چیت چیان وزیر نیرو به استان سمنان عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی از سیمین دشت به گرمسار و آبرسانی از تصفیه خانه گرمسار تا ایوانکی آغاز گردید.

  اخبار منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  12 مرداد 1393