تامین آب پایدار مهمترین و اصلی ترین مسئله در استان سمنان است

استاندار سمنان در جلسه انتقال و تامین آب دریای خزر به استان مهمترین و اصلی ترین مسئله استان سمنان را تامین آب پایدار عنوان کرد و از همه دستگاه های اجرایی خواست در این خصوص مشارکت و تلاش کنند.

  اخبار منابع آب
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  29 دی 1393

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان، روابط عمومی برتر شد

استانداری سمنان در چهارمین دوره ارزیابی عملکرد و فعالیتها و اقدامات روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان سمنان، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان را به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب نمود.

  تقدیر و تشکر و انتصاب
  24 دی 1393

اعطای گواهینامه نظام مدیریت کیفیت به شرکت آب منطقه ای سمنان

مهندس محمدهادی مصطفایی معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای سمنان با اعلام این مطلب افزود: در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و بر اساس ممیزی بعمل آمده از فعالیت ها و عملکرد این شرکت از طرف تیم ممیزی موسسه ICL، این شرکت برای سومین سال متوالی واجد شرایط دارا بودن گواهینامه نظام مدیریت کیفیت(ایزو)9001-2008 شناخته شده است.

  اخبار عمومی
  10 دی 1393

اعلام نتایج کمیسیون های مربوط به فروردین و اردیبهشت 93

اعلام نتایج کمیسیون های مربوط به فروردین و اردیبهشت 93

  نتایج کمیسیون
  22 دی 1393