با حضور معاون اول رئیس جمهور سد مخزنی کالپوش در استان سمنان افتتاح شد

در سفر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرا به استان سمنان، سد مخزنی کالپوش که در دهه مبارک فجر سال گذشته با حضور رئیس جمهور آبگیری شده بود افتتاح گردید.

  اخبار طرح ها و پروژه ها
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  25 تیر 1392