برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب در سمنان

همزمان با آغاز فصل تابستان نزدیک به ربع قرن است که از یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب به عنوان یک رویداد فرهنگی نامگذاری شده است.

  اخبار فرهنگی
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  29 خرداد 1392

کارگاه آموزشی کالیبراسیون آب کنتورهای هوشمند آب در استان سمنان برگزار گردید

دوره آموزشی کوتاه مدت کالیبراسیون آب کنتورهای هوشمند آب و برق به مدت یک روز در شهرستان گرمسار برگزار گردید.

  اخبار عمومی
  امور منابع آب شهرستان گرمسار
  22 خرداد 1392

شنا در مخازن سدها و بندهای آبی استان سمنان ممنوع است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان از ممنوع بودن شنا در دریاچه پشت سدها و سازه های آبی استان خبر داد.

  اخبار عمومی
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  7 خرداد 1392