جشنواره نشاط و امید در شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای سمنان، از برگزاری جشنواره نشاط و امید به همراه کارگاه آموزشی در شرکت آب منطقه‌ای سمنان خبر داد.

  برنامه آموزشی
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  19 اسفند 1402

دوره آموزشی خبرنویسی در شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد

دوره آموزشی خبرنویسی در روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد.

  برنامه آموزشی
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  24 آبان 1401